Deze rapportage bundelt deze gegevens voor het studiejaar 2019-2020.

Voorwoord 

Een digitaal onderzoeksjaarverslag: een noviteit. Ja, het is vernieuwend om een onderzoeksjaarverslag digitaal middels een website vorm te geven. Een papieren jaarverslag waarin we elk jaar aangeven welke output onze lectoren realiseren, geeft zeker een mooi overzicht, maar vaak ook belanden dergelijke jaarverslagen in een lade. De cijfermatige aspecten van een jaarverslag zijn zeker van belang, maar nog mooier is het om -naast de wetenschappelijke kwaliteit- in een jaarverslag de rijkheid van ons onderzoek en de impact die we realiseren in het onderwijs en in en met het werkveld te laten zien. Het weergeven van die rijkheid via een website waar je bij sommige onderdelen kunt doorklikken naar gerealiseerde en lopende projecten, en op een multimediale wijze kennis kunt nemen van al het onderzoek waar in de lectoraten aan wordt gewerkt.


Onderzoek waaraan lectoren, docenten, studenten en professionals uit het werkveld samen stappen zetten en onder meer werken aan de transitiethema’s waar de regio voor staat. We hopen dat een dergelijk interactief jaarverslag de zichtbaarheid van het onderzoek binnen Zuyd mede helpt vergroten en dat het een rijk overzicht geeft van waar we met het onderzoek van Zuyd voor staan en hoe wij de onderzoeksvisie van Zuyd in de praktijk realiseren.Prof. Dr. Saskia Brand

Lid College van Bestuur, Zuyd Hogeschool

Valorisatie van praktijkgericht onderzoek 

bij Zuyd Hogeschool

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen dient bij te dragen aan zowel het onderwijs, als het kennisdomein, als de beroepspraktijk. Hogescholen worden geacht steeds beter de input, output en outcome van onderzoek te monitoren.

Dat betekent dat de inzet van menskracht en middelen (input), de resultaten voor het onderwijs, het kennisdomein en de beroepspraktijk (output) en het gebruik en waardering van de resultaten (outcome) wordt gemeten. 

Deze rapportage bundelt de gegevens1 voor het studiejaar 2019-2020 bij Zuyd Hogeschool. 


De weergave in deze rapportage is bewust deels kwantitatief, deels kwalitatief. Alleen door beide aspecten mee te nemen, kan een beeld worden verkregen van de resultaten van het praktijkgericht onderzoek bij Zuyd Hogeschool. We moeten ons echter steeds realiseren dat dit beeld nooit compleet is en dat het moeilijk (zo niet onmogelijk) blijft om exacte effecten te meten.1 De gegevens m.b.t. input worden aangeleverd door de dienst HR (mensen) en de dienst F&C (middelen), de gegevens m.b.t. de output en outcome van onderzoek worden door de lectoraten via hun jaarverslag aangeleverd.