Lectoraten

4

Overzicht van de lectoraten geclusterd per domein

Studiejaar 2019-2020

Regionale Transitie & innovatie

Binnen Zuyd Hogeschool zijn er vier transitiethema’s die onderwijs en onderzoek beter laten aansluiten op de praktijk. Ook de provincie werkt met deze thema’s om de (eu)regio futureproof te maken. Binnen deze thema’s werken studenten in verschillende lectoraten, vakgebieden en bedrijven aan maatschappelijk relevante projecten.


De Transitiethema’s zijn:

Gezonde Samenleving

Waardevolle Wijken

Toekomstbestendig Bedrijfsleven

Circulair Produceren

Transitiethema’s

De vlinder is ons symbool voor de transitie en innovatie in de regio. De vlinder staat symbool voor verandering en overgang, hij begint als rups, wordt een pop en dan is het ineens een prachtige vlinder.

Zorg en Welzijn (7) 

- Autonomie en Participatie van chronische zieken, Emmylou Beekman 

- Ondersteunende Technologie in de Zorg, Ramon Daniels

- Voeding, Leefstijl en Bewegen, Susy Braun

- Wijkgerichte Zorg, Erik van Rossum

- Kennisontwikkeling Vaktherapieën, Susan van Hooren

- Midwifery Science, Marianne Nieuwenhuijze

- Sociale Integratie, Sabrina Keinemans

Techniek (4)

- Material Sciences, Gino van Strijdonck

- Smart Devices (niet actief)

- Smart Urban Redesign, Nurhan Abujidi

   Sustainable Energy in the Built Environment, Zeger Vroon

- Data Intelligence, Roger Bemelmans / Kay Schröder

Economie (7)

- International Relationship Management, Mark Pluymaekers

- Employability, Jol Stoffers

- Preventive Law, Eric van de Luijtgaarden

- Future Proof Financial, Martijn Zoet

- Innovatief Ondernemen, Steven de Groot

- Gastronomie, Peter Klosse

- Facility Management, Joop van Duren

Onderwijs (1)

- Professionalisering van het Onderwijs, Marcel van der Klink

Kunsten (2)

- Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Ruth Benschop

- Technology Driven Art, Peter Missotten