Mensen en middelen

bij Zuyd Hogeschool

Medewerkers

Bij Zuyd Hogeschool zijn ongeveer 296 medewerkers actief bij onderzoek, waarvan 30 lectoren, 198 docenten en andere onderzoekers, 30 promovendi en 38 medewerkers in de ondersteuning. Als we naar de fte’s kijken, is dat in totaal ca 67 fte. 

2

Financiën

In totaal is voor onderzoek uit de 1e geldstroom ongeveer € 6,7 mln. beschikbaar (lumpsum bedrag van OCW geoormerkt voor onderzoek, zgn. ‘doelsubsidies’ van OCW en de bijdrage van Zuyd). Door het uitvoeren van projecten weten lectoraten daarbij via subsidies (2e geldstroom) en opdrachten (3e geldstroom) extra middelen binnen te halen: respectievelijk ongeveer € 3,9 mln en €1 mln In totaal is er ca € 12 mln voor onderzoek. 

Ratio studenten per 1fte lector

Zuyd streeft naar een spreiding van lectoraten over de academies/kennisdomeinen zodat lectoraten overal van invloed kunnen zijn op onderwijs. Een indicator daarvoor is het aantal studenten per 1 fte lector.


In 2019-2020 was er bij Zuyd 1 fte lector per 941 studenten. Daarmee scoort Zuyd beter dan het landelijk gemiddelde dat 1 fte lector per 1100 studenten is. Tussen de domeinen zijn echter grote verschillen te zien: van 1527 studenten per 1 fte lector bij Economie, 1407 bij Kunsten, 737 bij Zorg en Welzijn tot 575 bij Techniek. Diezelfde verschillen tussen de domeinen zijn ook landelijk te zien.